Onze kwaliteiten

Kwaliteit, en het aantonen hiervan, wordt steeds belangrijker in het management van bedrijven. Praemium Payroll is zich daar bewust van en investeert continu in het optimaliseren van het kwaliteitsbeleid.

NEN 4400-1 normering
Deze certificering laat zien dat een payrollbedrijf voldoet aan alle strenge eisen die de overheid aan het voeren van een personeels- en loonadministratie stelt. Veel cao’s bevatten dan ook de verplichting dat bedrijven alleen met een dergelijk erkend payrollbedrijf zaken mogen doen. Praemium Payroll voldoet aan deze normering en wordt daar ook regelmatig op gecontroleerd. 

SNA Keurmerk
De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt bij welke bedrijven er na een positieve inspectie voldoen aan de NEN 4400-1 normering. Deze bedrijven, waaronder Praemium Payroll, ontvangen dan het SNA-Keurmerk. 

WKA-verklaring Belastingdienst
Elk kwartaal krijgt Praemium Payroll vanuit de overheid een WKA-verklaring overhandigd. Deze ‘verklaring van goed betalingsgedrag’ toont aan dat op het moment van afgifte, de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen door Praemium Payroll zijn betaald. 

G-rekening
Vraag altijd of het payrollbedrijf beschikt over een G-rekening. Dat is een geblokkeerde rekening waarvan alleen betalingen aan de Belastingdienst worden gedaan. Praemium Payroll beschikt over een G-rekening, dat biedt ons, uw én de Belastingdienst de garantie dat premies van uw werknemers altijd worden betaald. Ook beschermt deze kwaliteitseis u als inlener/ opdrachtgever tegen eventuele financiële en juridische gevolgen uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. (Alleen wanneer minimaal 30% van uw factuur op de G-rekening van Praemium Payroll wordt betaald.)

Lidmaatschap ABU
Praemium Payroll is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemeingen. De ABU behartigt de belangen van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. Maar stelt ook kwaliteitseisen aan de dienstverlening van zijn leden.