Privacy Statement

Praemium Payroll respecteert uw privacy. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens altijd goed te beschermen. In het kader van de AVG (Verordening Gegevensbescherming, ingangsdatum 25 mei 2018) hanteert Praemium Payroll daarom een aantal belangrijke regels ter bescherming van uw privacy.

Om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, houdt Praemium Payroll een aantal gegevens bij van payroll-medewerkers en opdrachtgevers. Welke gegevens dat zijn, waarom wij deze bewaren en hoelang deze worden opgeslagen, leest u in ons uitgebreide Privacy Statement.

PRIVACY STATEMENT

Het privacybeleid wat wij hanteren binnen Praemium Payroll wordt beschreven in het onderstaande privacy statement. 
- Privacy Statement Praemium Payroll B.V.

GEGEVENS WISSEN

U heeft het recht om vergeten te worden. Als u wilt dat alle historie en data van u wordt verwijderd, neemt u dan contact met ons op. Het is niet de bedoeling dat u ongevraagd door ons wordt benaderd of dat wij gegevens van u opslaan waarvan u dat liever niet hebt. Laat het ons weten als dat wel het geval is. 

Voor vragen en/of verzoeken rondom uw gegevens kunt u mailen naar info@praemiumpayroll.nl of contact opnemen met uw contactpersoon.